Privacy Policy

Kõiki Suusakeskuste AS ostukeskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitleb Suusakeskuste AS kui konfidentsiaalset infot ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Suusakeskuste AS-il puudub neile juurdepääs.

Suusakeskuste AS kogub isikuandmeid üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil.
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu.
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie ostukeskkonnas isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.

Suusakeskuste AS töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks ja ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

Kliendi isikuandmeid töötleb Suusakeskuste vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.

Maksete töötlemiseks edastatakse andmed Luminor Bank-ile.

Isikuandmete vastutav töötleja on Suusakeskuste AS. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Luminor Bank-ile.