Mäekoodeks ja õppereeglid

Õppereeglid

ENAMLEVINUMATELE SUUSAKOOLI JA ÕPETE KÜSIMUSTELE VASTUSED LEIAD SIIT

 • Õpet teostatakse vastavalt konkreetselt tellitud teenusele ja vanusele
 • Individuaalõpe tähendab ühe inimese õpetamist
 • Mäesuusaõpet teostatakse alates 5a, lumelauaõpet alates 7a
 • Väikelastele mõeldud õpe, alates 3a broneerimine on eraldi kategooria
 • Grupiõpet ei toestata erineva kogemusega õpilastele
 • Grupiõpet teostatakse ainult üle 8.a. õpilastele
 • Instruktor võib tehe erandeid ja muuta tellitud teenuse olemust juhul, kui ta veendub, et õpilased on selleks võimelised. Vastava otsuse võtab vastu instruktor ainuisikuliselt
 • Eelneval kokkuleppel teenuse muutmise osa kliendiga, tuleb tasuda kliendil juhul, kui teenus kallineb
 • Instruktor ootab klienti tellimuskirjas märgitud kohas MEETING POINT
 • Suusakoolil on õigus teenus tühistada juhul, kui klient ei ole 15min jooksul, alates kokku lepitud ajast, ilmunud broneeritud teenust kasutama.

Mäekoodeks

 • Arvesta laskumisel valitsevaid tingimusi, nõlva raskusastet ja oma võimeid.
 • Kiivri ja kaitsmete kasutamine on soovituslik.
 • Arvesta ja austa kaassuusatajaid ja lumelaudureid – ära sea oma käitumisega ohtu teisi suusatajaid/laudureid.
 • Ülevalt tuleja peab arvestama allpool olevate sõitjatega.
 • Möödumisel jäta piisavalt ruumi enda ja eessõitja vahele juhuks, kui eessõitja teeb ootamatu manöövri.
 • Nõlvale saabudes, laskumist alustades või nõlval peatumisel jälgi alati sinust nii üleval kui allpool olevaid sõitjaid.
 • Väldi peatumist kitsal või piiratud nähtavusega alal. Peatumiseks liigu nõlva äärealale.
 • Jalgsi liigu ainult nõlva ääres.
 • Juhindu alati väljapandud märkidest ja viitadest.
 • Suletud nõlval on laskumine keelatud.

NB! SUUSAKOOLI ÕPPE KESTUSE AJAL ON ÕPPIJAL KOHUSTUS KANDA KIIVRIT!

Tõstuki kasutamise reeglid

 • Suusaliftile asu alles siis, kui oled veendunud, et nii lift kui suusanõlv on sulle jõukohased.
 • Ära kasuta lahtiseid riietusesemeid või varustust, mis võib takerduda tõstuki ankru külge.
 • Ankurliftile asutakse paarikaupa. Valmistu aegsasti veoseadme haakimiseks, nii tagad lifti sujuva töö ja maksimaalse jõudluse.
 • Tähistatud lähtepaigale asu siis, kui eelmine paar on veoseadme kätte saanud ja liikuma hakanud.
 • Veoseadmele ei tohi istuda.
 • Suusaliftil olles püsi tõusurajal ettenähtud sihil. Sihilt veoseadmega kõrvalekaldumine ei ole lubatud ja sest see võib põhjustada õnnetusi ja/või lifti seiskumist.
 • Tõusurajal kukkudes lase veoseade lahti ja vabasta tee järgnevatele suusaliftiga ülessõitjatele.
 • Suusaliftilt lahku ainult selleks ettenähtud kohas.
 • Suuskeskuse administratsioonil on õigus keelduda teenuste osutamisest või annulleerida mäepilet juhul kui klient ei täida keskuses kehtestatud reegleid.

Lumepargi kasutamise reeglid

 • Kanna alati kiivrit ja kaitsmeid.
 • Enne laskumist tutvu kõigi lumepargi elementidega.
 • Kasuta pargi elemente vastavalt oskustele ja ära ülehinda oma võimeid.
 • Enne hüppamist veendu, et maandumisnõlv on vaba.
 • Ülevalt tuleja peab arvestama allpool olevate sõitjatega
 • Peatu ainult seal, kus oled teistele hästi nähtav.
 • Arvesta ilmastikutingimustega.

SUUSAKESKUSE TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB KÜLASTAJA OMAL VÕI JÄRELVAATAJA, LAPSEVANEMA VASTUTUSEL.
NB!SUUSAKOOLI ÕPPE KESTUSE AJAL ON ÕPPIJAL KOHUSTUS KANDA KIIVRIT!